Skarby Kultury w międzyrzeczu

Miasto Łosice na mapie Antona Mayera von Heldensfelda z lat 1801-1804.   Rozwój miasta we współczesnym jego kształcie zapoczątkowała tzw. lokacja. Zezwolenie na nią, w postaci tzw. przywileju, wydał król Aleksander Jagiellończyk w dniu 10 maja 1505 r. Centralnym punktem lokowanego miasta był rynek miejski. Na linii  jego granic zaprojektowano zabudowę, tzw. pierzeje, składające się […]

Czytaj dalej

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Dzięciołach, gm. Łosice, woj. mazowieckie. Zabytek archeologiczny podlegający ochronie prawnej określany lokalnie nazwą „Okop” lub „Dawne Okopy” jest jednym z największych i najlepiej zachowanych wczesnośredniowiecznych założeń obronnych wschodniej Polski. Gród położony jest wśród podmokłych łąk w centralnej części doliny rzeki Tocznej. Współrzędne geograficzne: X – 494060.54; Y – 757375.24 Obszar AZP 56-83, […]

Czytaj dalej